2. multiplikativni događaj

U utorak, 14.9.2021. u Sloveniji je održan 2. multiplikativni događaj projekta „New Chance for Us“ (NEC4US) koji su provele organizacije iz Slovenije, Hrvatske i Makedonije.
Predstavljen je plan i program motivacijskih radionica za polaznike socijalne aktivacije za Rome koje su izradili partneri u sklopu intelektualnog ishoda (IO2). Neke od tema koje motivacijske radionice uključuju su: teme o procjeni osobne uključenosti u socijalnu okolinu te određivanje razloga za slabu socijalnu uključenost, učenju o socijalnim ulogama pojedinca te kako one utječu na njega, učenje o temperamentu te shvaćanje osobina ličnosti koje proizlaze iz temperamenta, prepoznavanje osobnih potreba, shvaćanje primarnih i sekundarnih potreba, te zadovoljavanje istih i mnoge druge.
Radionice se temelje na generalnim metodičkim i didaktičkim principima koji su definirani kurikulumom te poštuju osnovne andragoške principe za obrazovanje odraslih, usvojene od većine članica EU. U isto vrijeme, omogućuju pojedincima da stječu ključne kompetencije u skladu sa „Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework“ (Europska komisija, 2007).

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.