2. transnacionalni sastanak

U sklopu projekta New Chance for Us (NEC4US) održan je 2. transnacionalni sastanak s partnerima Udrugom za obrazovanje Roma – “Uzor”, Ljudskom univerzom Lendava, Zveza Preporod, Open Civic University “Vanco Prke” projekta u Delchevu u gostoprimstvu NGO KHAM Delchevo. Pučko Otvoreno Učilište Čakovec zajedno je sa partnerima raspravilo o ostvarenim intelektualnim rezultatima projekta (Izrada kurikuluma radionica za predavače u obrazovanju odraslih Roma, izrada kurikuluma radionica za polaznike pripadnike romske nacionalne manjine i izrada plana i programa socijalne aktivacije iz jezičnog, matematičkog i digitalnog područja).
Dodatno, partneri su međusobno raspravili dosadašnji napredak projekta te dogovorili zadatke koje svaki partner mora obaviti do sljedećeg partnerskog sastanka i završetka projekta.
Nakon partnerskog sastanka održana je i konferencija za medije gdje su partneri prezentirali projekt.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.