Partner institution contacts

Pučko otvoreno učilište Čakovec
Kralja Tomislava 52, Čakovec, Republika Hrvatska
www.pou-cakovec.hr
pou@ck.t-com.hr
Tel: +385 40 395 236
Fax: +385 40 396 716

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine Lendava
Kidričeva ulica 1, Lendava, Republika Slovenija
www.lulendava.si
rahela.hojnik@lulendava.si
Tel.: +38625789190,
Fax.: +38625789196

Private Educational Institution Open Civic
University For Lifelong Learning Vanco Prke
Toso Arsov 14, Stip, Republika Sjeverna Makedonija
naruni.stip@yahoo.com
Tel.:+38978388461

UZOR – Udruga za obrazovanje Roma Orehovica
V. Nazora 239, Orehovica, Hrvatska,
Dragan.ignac@gmail.com
Tel.: +385997673043, +38540635119

Zveza za razvoj romske manjšine Preporod
Vejar 120, R. Slovenija
www.zveza-preporod.si
info@zveza-preporod.si
Tel.:+38631795195

KHAM Delchevo
Marshal Tito 69, Delchevo, Republika Sjeverna Makedonija
www.khamdelcevo.org.mk
e-mail: kham@sonet.com.mk
Tel/fax:  +389  33 413 695