Intelektualni rezultati

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti intelektualne rezultate nastale u sklopu projekta New Chance for Us.

 

Intelektualni rezultat 1

Plan i program motivacijskih radionica za socijalnu aktivaciju za predavače u obrazovanju odraslih Roma

Preuzmi IO1 dokument

Ovo djelo je licencirano pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4.0.

 

Intelektualni rezultat 2

Plan i program motivacijskih radionica za socijalnu aktivaciju Roma

Preuzmi IO2 dokument

Ovo djelo je licencirano pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4.0.

 

Intelektualni rezultat 3

Program socijalne aktivacije

Preuzmi IO3 dokument

Ovo djelo je licencirano pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4.0.