O projektu

Projekt NEC umrežava partnere iz tri zemlje – Hrvatska, Slovenija i Makedonija, koji se kroz svoju redovnu djelatnost bave pripremom programa obrazovanja te osposobljavanjem za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine. Projektom će se omogućiti umrežavanje i kreiranje partnerstva da se na međunarodnoj razini ujednači i unaprijedi proces socijalne integracije za
pripadnike romskih manjina. Projektni partneri djeluju na područjima gdje postoji velik broj romske populacije te se opetovano
susrećemo sa problemima koji se neprestano ponavljaju te ih je potrebno sustavno rješavati.

Problemi su sljedeći:

 1. rasipanje pripadnika romske nacionalne manjine, kako u programima formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i stručnog osposobljavanja
 2. neuspješnost Roma u većini edukacija, osposobljavanja i učenja, kao i vrlo skromnim ishodima učenja
 3. napuštanje obrazovanja iz različitih razloga (skroman rječnik nacionalnih jezika, grafomotorički problemi, nisko samopouzdanje iz različitih razloga, ali većinom zbog lošeg razumijevanja nacionalnih jezika, nemotiviranost za edukaciju iz razloga drugačijih prioriteta života itd.).

Težnja projektnih partnera je, obzirom na činjenicu da su nam poznati loši uvjeti života romskog stanovništva i problemi sa kojima se susreću, omogućiti zadovoljstvo vlastitim postignućima na više područja života, no na prvom mjestu – ispunjenje potrebom za znanjem i obrazovanjem, kako bi se omogućila kvalitetna socijalna inkluzija, jer nam je cilj podizanje razine stupnja obrazovanja među pripadnicima romske manjine, obzirom da još uvijek velika većina Roma završi samo osnovnu školu.
Partneri su se usuglasili oko stava da su svi oblici obrazovanja i podizanje stupnja educiranosti među romskom populacijom od ključnog značaja da im se omogući prilika za izlazak iz začaranog kruga socijalnog i ekonomskog siromaštva u kojem žive već generacijama. Postoje individualni primjeri da je kvalitetnim pristupom zaista moguće u potpunosti integrirati pripadnike romske manjine u život okoline u kojoj žive, no ključna je i njihova motiviranost i interes za uspjeh. Romska populacija je iznimno emotivna, njihove odluke vrlo često imaju podlogu u emotivnom i trenutnom poticaju, te je s njima potreban vrlo suptilan pristup te prije svega visok stupanj razumijevanja za raznolikost i posebnost. Upravo to je vrlo često problem učiteljima koji ih educiraju u programima obrazovanja odraslih, jer ne posjeduju znanja i vještine, a niti iskustva pri edukaciji pripadnika romske nacionalne
manjine. Ne postoji formalni program obrazovanja budućih učitelja koji prenosi vještinu ophođenja i prenošenja znanja različitim nacionalnim manjinama na način da se poštuju njihove specifičnosti, bilo materijalne, jezične ili društvene. Isto tako, učitelji vrlo često ne uzimaju u obzir okolinu i uvjete života iz kojih dolaze polaznici programa obrazovanja odraslih, niti njihovu kulturu i običaje te imaju predrasude o pripadnicima romskih manjina.

Projekt će se baviti upravo tim problemima – kako učiteljima u sustavu obrazovanja odraslih te učiteljima u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja razviti kompetencije i vještine za rad sa odraslom romskom populacijom te razviti programe koji će pridonijeti njihovoj boljoj spremnosti za rad sa romskom nacionalnom manjinom.

Program edukacija pridonijeti će:

 • poznavanju romske kulture, jezika, identiteta i navika;
 • poznavanju romske tematike u smislu uvjeta života, nedostataka sa kojima se susreću i koji ih obilježavaju zbog života u romskim naseljima;
 • boljem razumijevanju društvene, etničke, jezične i kulturne raznolikosti te senzibiliziranju na odaziv na istu;
 • boljem poznavanju andragoškog didaktičkog pristupa koja će biti usmjerena na rad sa ranjivim ciljnim skupinama;
 • eliminaciji stereotipa i predrasuda o Romima u školovanju;
 • poticanje povezivanja u partnerstva učitelja iz susjednih država te neposrednom prijenosu primjera dobre prakse pri poučavanju Roma;
 • poticanje višejezičnosti i multikulturalnosti okoline u kojoj živimo te smo ju dužni poboljšavati u svim segmentima;
 • jačanje motivacije i zadovoljstva učitelja u svakodnevnom radu.

Program edukacije učitelja zadovoljiti će i potrebe i želje učitelja da se educiraju, stječu nove vještine i visokokvalitetna znanja kako bi što kvalitetnije prenosili svoja znanja učenicima, pripadnicima romskih manjina. Program osposobljavanja i podizanja kompetencija učitelja temeljiti će se na prošlim iskustvima i stečenom znanju edukatora programa obrazovanja odraslih, koji su se u svakodnevnom radu susretali sa problematikom educiranja pripadnika romske nacionalne manjine. Programom podizanja kompetencija učitelja direktno će se utjecati na to da obrazovni sustav učinimo privlačnijom za sve dionike, bez obzira na njihove mogućnosti, a međunarodno povezivanje i stvaranje strateškog partnerstva između Hrvatske, Slovenije i Makedonije donosi novi značaj i jačanje prekogranične suradnje u segmentu obrazovanja i međukulturnog dijaloga.